วันที่ 4 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี ลงพื้นหมู่ที่ 4 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทำหมันสุนัข เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 1ตัว และดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กรณีร้องเรียนสุนัขไม่มี
เจ้าของก่อเหตุรำคาญ บริเวณถนนสาธารณะและที่ดินส่วนบุคคลเป็นการควบคุมประชากรและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

04 08 2565 02

04 08 2565 01