วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน เข้าร่วมโครงการพระราชดำริ เพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกิจกรรมประกอบด้วย ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ แจกถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ภายในโครงการฯ)และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในโครงการฯ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) จังหวัดสิงห์บุรี

10 08 2565 01

10 08 2565 02

10 08 2565 03