วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงาบปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ออกดำเนินการเจาะเลือดแพะ-แกะ ตามกิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลลาประจำปี 2565 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหมู่,หมู่ที่ 8 ตำบลต้นไพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร จำนวน 2 ราย เจาะเลือดแพะ จำบวน 17 ตัว แกะ จำนวน 7 ตัว

03 08 2565 02

03 08 2565 01