วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 กลุ่มพัฒนาคุรภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง ดำเนินการตรวจสอบต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อตาหรัดฟาร์ม

 

 18 7 2565

news 18 07 2565