วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab ในไก่ไข่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัคสิงห์บุรี เกษตรกร 1 ราย Oropharyngeal swab จำนวน 6 ตัวอย่าง


18 07 2565 1

news 18 07 2565 1