วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัคว์จังหวัคสิงห์บุรี ดำเนินการตรวจติดสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ 0K) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ห้องเย็นกำนันดัง เถขที่ 49 หมู่ที่ ตำบล ต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

 

07 07 2565

news 07 07 2565