วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปสุสัตว์อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร จำนวน 7 ราย ไก่พื้นเมือง จำนวน 530 ตัว ไม่พบสัคว์ปักป่วยตายผิดปกติ

06 07 2565

news 06 07 2565