วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ บริษัทบางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบสถานที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ บริษัทแอลพีพีไรซ์ บราน ออยล์ จำกัด

15 12 2564

news 15 12 2564