วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ของบริษัทเอ็มไอที อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านหมูอินเทรนด์)

17 12 2564

news 17 12 2564