วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่เข้าดำเนินการปฏิบัติภารกิจจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด

13 12 2564

news 13 12 2564