วันที่ 14  มิถุนายน 2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการเจาะเลือดแพะตามกิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลลาประจำปี 2565  ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร จำนวน 2  ราย เจาะเลือดแพะ จำนวน 59  ตัว

14 06 2565 01

14 06 2565 02

14 06 2565 03