วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จ.สิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 6 อำเภอ ร่วมออกหน่วยในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ณ วัดเสาธง ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

09 06 2565

news 09 06 2565