วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี พร้อมด้วยสำนักปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง ร่วมออกหน่วยโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยะราชนารี ณ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา หมู่ 4 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขทั้งสิ้นจำนวน 10 ตัว สุนัขเพศผู้ จำนวน 6 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 4 ตัว

 17 06 65 02

17 06 65 01