วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี จัดประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือในตำบลประศุก เพื่อให้ความรู้เกษตรกรในการเฝ้าระวังป้องกันโรคลีมปีสกิน (Lumpy skin disease)

25 06 2564

news 25 06 2564