วันที่ 11มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกพื้นที่ตลาดนัดวัดพงษ์วรรณาราม(วัดสำโรง) เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของซากสุกร และประชาสัมพันธ์กฏหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ค้าซากสุกร

11 06 2564

news 11 06 2564