วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี โดย กลุ่มยุทธศาสตร์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรเชิงรุก

13 05 64

news 13 05 64