ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด >> อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านรายละเอียด

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> อ่านรายละเอียด

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อประปีงบประมาณ 2561 >> อ่านรายละเอียด

ประกวดราคาซื้อ วัสดุการเกษตร  วัสดุเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) >> อ่านรายละเอียด