ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และจำหน่ายครั้งที่ 2 >>อ่านรายละเอียด