ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านรายละเอียด