วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี นำทีมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะกรรมการกลุ่มแพะแปลงใหญ่ประชารัฐจังหวัดสิงห์บุรีนำเสนอผลงานประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศและจัดนิทรรศการร่วมการประกวด

25 08 2563

news 25 08 2563

news 27 08 2563