วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน จังทวัตสิงห์บุรี ดำเนินการเจาะเลือด เพื่อเก็บตัวอย่างซีรัมโคเนื้อ ตามโครงกรตรวจสอบความชุกและระดับภูมิคุ้มกันโรคลัมปี สกิน ปี2566 ในพื้นที่ ม.3 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

15 8 66 k1

news 15 8 66 k