วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับโรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี ฝึกอบรมกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ใขให้กับเกษตรกรสมาชิกโตยรอบโรงงานน้ำตาลมิตรผล จำนวน 10 ราย ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวตำบลโพสังโฆ อำเกอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

7 8 66

news 7 8 66