วันที่ 11 ก.ค.66 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิห์บุรี ติดตามเกษตรกรผู้ลี้ยงแพะที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงแพะเพื่อเพิ่มผลผลิต และติดตามปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ ให้เกษตรกร ในพื้นที่ ต.หัวไผ่ ต.บางกระบือ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี เกษตรกรจำนวน 10ราย พบปัญหาเกษตรกรแจ้งราคาแพะตกต่ำ ไม่มีตลาดรองรับ คณะตรวจติดตามได้รับทราบและจะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป

11 7 66

news 11 7 66