วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมอาสาพระราชทาน และกิจกรรม kick of ชาวสิงห์บุรี ปลอดภัยร่วมใจป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ณ บริเวณสี่แยก

ศาลหลักเมือง ถนนสาย สห 311 สิงห์บุรี-ชัยนาท ในการนี้โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม

21 3 2566 04

21 3 2566 03