วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วัดพุทธาวาส ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

21 3 2566 02

21 3 2566 01