วันที่ 3 เมษายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ดำเนินการตรวจสอบความชุก และตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคลัมปีสกิน โดยการเก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่ม กระบือจำนวน 5 ตัว

เกษตรกร จำนวน 1 ราย พื้นที่หมู่ 1 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

03 04 2566 02

03 04 2566 01