วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ หมู่ 2 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี

14 03 2566 02

14 03 2566 01