วันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการเก็บตัวอย่าง cloacal swab ในไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน

เกษตรกร 40 ราย จำนวน 80 ตัวอย่าง เพื่อตรวจรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค

13 03 2566 04

13 03 2566 03