วันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ. วัดแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 31 ตัว แมว 5 ตัว ทำหมันสุนัขเพศผู้ 12 ตัว เพศเมีย 9 ตัว

และแมวเพศผู้ 3 ตัว แมวเพศเมีย 2 ตัว

 

10 03 2566 02

10 03 2566 01