วันที่ 2 มีนาคม 2566 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง ดำเนินการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ ปราณีฟาร์ม 2

เลขที่ 64/8 หมู่ 1 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจประเมินเบื้องตันเป็นไปตามข้อกำหนด

02 02 2566 04

02 02 2566 03