วันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระ จัน จังหวัดสิงห์บุรี ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 2/2566 ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในพื้นที่ตำบลบางระจัน

อำเภอค่ายบางระจัน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 1 ราย 10 ตัว

02 02 2566 02

02 02 2566 01