วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี นำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี และด่านกักกันสัตว์ชัยนาท ออกดำเนินการพ่น

น้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในแหล่งที่อยู่อาศัยของนกธรรมชาติ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน และหมู่ที่ 9 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

14 12 2565 02

14 12 2565 01