วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมผ่าตัตทำหมัน สุนัข แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ตร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีกิจกรรมฉีตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว เพศผู้และเพศเมีย ณ บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้มีประชาชนนำสุนัข แมว มารับบริการ สุนัขเพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 3 ตัวแมวเพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 28 ตัว รวมทำหมัน 52 ตัว พร้อมนี้ ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีได้สนับสนุนอาหารสุนัขแมวให้กับเจ้าของสัตว์ที่มารับบริการในครั้งนี้ด้วย #ครอบครัวปศุสัตว์

15 12 2565 02

 

15 12 2565 01