วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการสุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม(นม)

โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ในพื้นที่อำเภอพรหมบุรี จำนวน 2 โรงเรียน และอำเภอท่าช้าง จำนวน 2 โรงเรียน ไม่พบปัญหานมเน่าเสีย

 

18 11 2565 01

18 11 2565 02