วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยนางสาวอัมพา รอดระรัง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเกอเมืองสิงห์บุรี ในการนี้มีเกษตรกรที่มายื่นคำ

ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯในพื้นที่ จำนวน 15 ราย ตามเกณฑ์ ฯ จำนวน 13 ราย และ ไม่ตามเกณฑ์ 2 ราย

 

14 11 2565 06

14 11 2565 05