วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมพิธีถวายราชสักกระวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

14 11 2565 01

 

14 11 2565 02