วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์พร้อมด้วยสำนักงานปสุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ทำหมันสุนัขและแมว โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใด้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ทำหมันสุนัขและแมวพร้อมทั้ง ฉีตวัดซีนป้อง กันโรคพิษสุนัขบ้า ณ.วัดโพธิ์เงิน ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ทำหมันสุนัขเพศผู้

จำนวน 4 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 2 ตัว, แมวเพศเมีย 4 ตัว รวมทั้งสิ้น 10 ตัว

11 11 2565 02

11 11 2565 01