วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางธนยศ นงบาง ปสุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเกออินทร์บุรีโดยนายชาญชัย ไชยวงศ์ ปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี เข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เพื่อหาแนว

ทงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำตาล อันเนื่องมาจากสุนัขจรจัดไล่กัดประชาชนและทำลายทรัพย์สินเบื้องตันได้ทำการจับสุนัขจรจัดเพศเมียจำน วน 1 ตัวมาผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากร

10 11 2565 04

10 11 2565 03