วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี โดยนายชาญชัย ไชยวงศ์ ปศุสัตว์อำเกออินทร์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกรที่อื่นแบบความจำนงเพื่อขอรับ

การช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบอุกภัย ตำบลประสุก อำเภออินทร์บุรี จำนวน 2 ราย

10 11 2565 02

10 11 2565 01