วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อินทร์บุรี ลงพื้นที่เจาะเลือดเก็บตัวอย่างในแพะของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจำนวน 1 รายในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลประศุก โดยเก็บ

ตัวอย่างซีรี้ม จำนวน 30 ตัวอย่าง ตัวอย่างเลือดจำนวน 30 ตัวอย่างและตัวอย่างอุจจาระแพะ จำนวน 28 ตัวอย่าง จากแพะทั้งหมด100 ตัว ส่งตัวอย่างให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติทดสอบเพื่อหาสาเหตุการเกิดโรคต่อไป

09 11 2565 02

09 11 2565 01