วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ อินทร์บุรี โดยนายชาญชัย ไชยวงศ์ ปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกรที่ยื่นแบบความจำนงเพื่อขอรับ

การช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบอุกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,4 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เกษตรกรทั้งหมด 7 ราย

 

08 11 2565 02

08 11 2565 01