วันที่ 1 พ.ย.65 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามตรวจเยี่ยม"สวนศรีวิเชียร" ของคุณวิลาวรรณ ชื่นวิทยาพร ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่รอดพ้นจากวิกฤต

อุทกภัย น้ำท่วมหนักที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดการพื้นที่ทางการเกษตร โดยประยุกต์ใช้"โคกหนองนโมเดล" ในพื้นที่ 12 ไร่ และจัดการปั้นขั้นดินซึ่งใช้ดินจากการขุดสระน้ำรูปปลาวาฬ

เป็นการรู้จักวางแผนรับมือกับภัยธรรมชาติและเป็นการพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี01 11 2565 02

01 11 2565 01