ผู้ชี้แจง      ชื่อ-สกุล นายธนยศ นงบาง

ตำแหน่ง    ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงาน   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

ประเด็นปัญหา

   -       จากกรณีที่สื่อช่อง 3 นำเสนอข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 และรายการเรื่องเล่าเข้านี้

           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ว่ามีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Twitter) โพสต์เนื้อหาว่าปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีวางยาสลบสุนัข

           บริเวณวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง เพื่อเตรียมพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทกภัย

           จังหวัดสิงห์บุรี (https://youtu.be/8kGhhXbBFzk)

 

ข้อเท็จจริง

   -      วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่ทั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และ

          เจ้าหน้าที่ปสุสัตว์อำเกอทุกอำเภอ ลงพื้นที่บริเวณวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจ

          เยี่ยมประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีที่ประสบอุทกภัย โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจสุนัขและแมวที่อาศัยอยู่บริเวณองค์พระใหญ่

          วัดพิกุลทอง พระวารามหลวง พบว่ามีสุนัขจำนวนหนึ่งทั้งที่มีเจ้าของและสุนัขจรจัดหลบอาศัยอยู่บริเวณรอบองค์พระใหญ่

          ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง จึงได้จัดระเบียบสุนัข โดยขอความร่วมมือจากเจ้าของสุนัขในการจับและควบคุมสุนัขเอาไว้ในที่พัก

          อาศัย และงดปล่อยจนกว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีจะแล้วเสร็จ ส่วนสุนัขจรจัด ที่ไม่มีเจ้าของ ทางเจ้าหน้าที่ได้ผลักดันออก

          นอกบริเวณที่จะใข้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีฯ

   -      ต่อมาเข้าวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบความพร้อม

          ของสถานที่โดยรอบอีกครั้ง พบว่า มีสุนัขจรจัดที่บริเวณถนนที่ตัดผ่านด้านหน้าวัดพิกุลทอง ซึ่งทั้งสองฝั่งของถนนมีน้ำท่วมชัง

          ตลอดแนว เจ้าหน้าที่พยายามที่จะจัดระเบียบสุนัขจจัดโดยการจับบังคับด้วยวิธีปกติไม่ใช้ยาสลบ แต่เนื่องจากสุนัขเหล่านั้น

          มีอาการหวาดกลัว ดุร้าย ก้าวร้าว อาจเนื่องมาจากการที่ถูกน้ำท่วมซัดไปมา มีการขู่ทำร้ายเจ้าหน้าที่และประขาชนในบริเวณนั้น

          เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จึงตัดสินใจที่จะควบคุมสุนัขจรจัดด้วยวิธีฉีดยาสลบ โดยจับและควบคุมสุนัขได้จำนวนทั้งสิ้น 12 ตัว

          แล้วนำสุนัขดังกล่าวขังไว้ในกรง จำนวน 2 กรง ๆ ละ 6 ตัว พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังอาการตลอดเวลาที่สุนัขสลบ

   -      เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีฯ เวลาประมาณ 12.00 น. พบว่าสุนัขทุกตัวมีการฟื้นตัวตามปกติ อย่างไรก็ตาม

          เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ได้ทำกรตรวจวินิจฉัยอาการสุนัขทุกตัว แล้วเห็นว่าสุนัขทุกตัวมีอาการปกติ สามารถเดินทรงตัวได้ แม้ว่า

          บางตัวจะมีการเดินเซ แต่ก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต จึงปล่อยสุนัขคืนสู่ขุมขนทั้ง 12 ตัว

   -      ในระหว่างการปฏิบัติงานครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีได้ทำกรขี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

          ที่อยู่ในบริเวณนั้นทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมสุนัขจรจัดด้วยวิธีฉีดยาสลบด้วยแล้ว

 

การดำเนินการ

          1. สำนักงนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการจัดระเบียบสุนัขจรจัดบริเวณถนน

หน้าวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง

          2. รายงานกรมปศุสัตว์ทราบ

 

 

26 10 2565