วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ประสานงานรับการสนับสนุนจากบริษัท THAI FOODS Fresh Market ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี สนับสนุนเนื้อหมูบด จำนวน 100 กิโลกรัมปีกไก่บน จำนวน 50 กิโลกรัม และไข่ไก่ จำนวน 1,200 ฟอง ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยฯ บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังใหม่) โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปปรุงอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

21 10 65 05

21 10 65 06