วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้ากลุ่ม/ปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตามช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

ต.วิหารขาว ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ซึ่งได้รับผลกระทบและมีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่บนริมถนนโดยนำอาหารสุนัข แมว อาหารสัตว์ปีก พร้อมเวชภัณฑ์ ยาบำรุงสุขภาพ มอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ที่ประสบปัญหาอุทกภัยทั้ง 2 ตำบล

21 10 65 03

21 10 65 04