วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง ดำเนินการติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนำอาหารสุนัข แมว

พร้อมรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย สุนัข แมว ที่อาศัยในวัดพิกุลทอง ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยในขณะนี้

21 10 65 01

21 10 65 02