วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากอำเภออินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรับหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 39 ราย โค จำนวน 85 ตัว กระบือ จำนวน 37 ตัว แพะ จำนวน 639 ตัว รับมอบหญ้าพืชอาหารสัตว์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม

แร่ธาตุก้อน 40 ก้อน พร้อมยาถ่ายพยาธิ วิตามิน และยาปฏิชีวนะสำหรับสัตว์

07 10 2565 02

07 10 2565 01