วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชนยศ นงบาง ปศสัตว์จังหวัดสิงห์บรี พร้อมด้วย จนท.กลุ่มฯ/ฝ่ายฯ/ปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี จัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยสนับสนุนแร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิสำหรับ โค-กระบีอ เวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาปฏิชีวนะสำหรับสัตว์ปีก อาหารสุนัข ในพื้นที่ ม.7 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี่ จ.สิงห์บุรี่ เบื้องต้นเกษตรกร จำนวน 11 ราย แพะ 243 ตัว กระบือ 7 ตัว ไก่พื้นเมือง 50 ตัว เป็ด 2 ตัว ที่ได้รับผลกระทบ

05 10 65 1

news 05 10 65 1