วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย จนท. กลุ่มฯ/ฝ่ายฯ/ปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี จัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยสนับสนุนแร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิสำหรับ โค-กระบือ เวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาปฏิขีวนะสำหรับสัตว์ปีก อาหารสุนัข ในพื้นที่ ม.5 ต.พระงาม จ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เบื้องต้นเกษตรกร จำนวน 3 ราย โค 2 ตัว แพะ 6 ด้ว ไก่พื้นเมือง 20 ตัว ไก่ใช่ 15 ตัว ไก่พื้นเมือง 27 ตัว เป็ดใข่ 100 ตัว เป็ดเทศ 13 ตัว ที่ได้รับผลกระทบ

5 10 65

news 5 10 65