วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมนี้เข้าสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ศาลพระภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

พร้อมทั้งประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ เพื่อมอบ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนหลักปฏิบัติและการทำงานร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนผู้รับบริการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปศสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

04 10 2565 02

04 10 2565 01